Giới thiệu

THÔNG ĐIỆP TGĐ

Lấy khách hàng làm trọng tâm, đề cao vai trò của từng cá nhân và toàn tập thể, đề cao tinh thần trách nhiệm và tính trung thực.Mang lại cho khách hàng những giá trị cao nhất , thông tin minh bạch, sản phẩm hoàn hảo. Tuân thủ pháp luật trongkinh doanh. Bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp.

TẦM NHÌN SỨ MỆNH

Tầm nhìn:

Trở thành thương hiệu bảo tồn và phát triển giá trị ẩm thực Việt.Dẫn đầu ngành bột thực phẩm trong nước và vươn ra thế giới.

Sứ mệnh

Mang đến những sản phẩm lợi ích, độc đáo, giàu dinh dưỡng vì sức khỏe cộng đồng.Thổi hồn Việt vào văn hóa ẩm thực thế giới.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

A

Ngon.

C

Bổ

O

Chất Lượng

O

Hợp Vị

K

An Toàn