Liên hệ

CÂU HỎI NHANH

1. Công ty bạn có tổ chức Team building ở bãi biển không?
2. Ngoài tổ chức Team building ra, công ty có cho thuê đồ không?
3. Chi phí cho một chương trình Team building khoảng bao nhiêu?
4. Thường trong một chương trình Team building có mấy game?
5. Điểm khác biệt của công ty với những đối thủ khác là gì?
6. Điểm mạnh của công ty trong tổ chức Team building là gì?

GỬI MAIL CHO CHÚNG TÔI